Solid og trygg lønnskjøring!

Duett lønn er et komplett lønnssystem som er enkelt å bruke gjennom et moderne og fleksibelt brukergrensesnitt.

Klikk her for mer informasjon og video av Duett Lønn.

En effektiv hverdag for din bedrift

 

  •  Send lønnsslippene via e-post
  •  Fordel lønnskostnader på flere kostnadsbærere
  •  Registrering og endring av personalopplysninger
  •  Muligheter for egen menystruktur
  •  Viser feriedager til gode på lønnsslippen
  •  Regulativ, lønnsendringer og etterbetaling enkelt og effektivt
  •  Lønnslippen oppdateres fortløpende mens du registrerer
  •  Rapportene kan skrives ut, overføres til Excel, PDF eller sendes på e-post

A-ordningen: – elektronisk innrapportering av lønn og ansettelsesforhold. månedlig innrapportering.

For mer info, se HER