Landbruk

BIA har lang erfaring med føringa av landbruksregnskap og vet at det å være gårdbruker er livsstil.

Landbruk

Som spesialister på landbruk kan vi bistå våre kunder med:

 • Utarbeidelse av driftsplaner
 •  Løpende regnskapsførsel
 •  Lønnskjøring
 •  Fakturering og oppfølging av fordringer
 •  Rapportering
 •  Årsoppgjør og selvangivelse
 •  Pensjonsregler, foreldrepenger etc.
 •  Rådgivning
 •  Eiendomsoverdragelser
 •  Søknader til Innovasjon Norge
 •  Driftsanalyser
 •  Tilskudd