Årsmøte 2024

innkalling årsmøte 2024

Regnskap 2023

Rev beretning 2023

 

 

 

Momsfrist

Termin: Mnd: Mva-frist:
1.       termin Januar – februar 10. april
2.       termin Mars – april 10. juni
3.       termin Mai – juni 31. august
4.       termin Juli – august 10. oktober
5.       termin September –  oktober 10. desember
6.       termin November – desember 10. februar

 

10. mars: Frist for årsterminoppgave- og betalingsfrist (mva) for næringsdrivende med omsetning under 1 million

10 april: Primærnæring- frist for levering av årsterminoppgave og betalingsfrist

Lever bilagene i god tid før fristen slik at oppgaven blir levert i tide.

God bilagsføring

Regnskapsbilagene er verdipapirer som må tilfredsstille formelle krav som tidligere nevnt for å kunne benyttes til få refundert utlagt mva og få fradragsrett for kostnadene. Det er først og fremst viktig at kjøpers navn er påført alle kostnader over kr 1.000,-. Det samme kravet gjelder for alle bilag under kr 1.000,- hvor kostnaden er beregnet for videresalg, eller den skal inngå i produksjonen eller tjenesteleveransen. I tillegg er det viktig å ha rutiner som sikrer at alle bilagene finnes i permen som leveres til regnskapsfører. I den forbindelse er det viktig å en bankkonto som kun benyttes til næringsvirksomheten. Private kostnader belastes privat konto. Dette reduserer antall bilag til regnskapsfører samtidig som det sikrer at alle kostnader kommer til fradrag i næringsvirksomheten.

 

Bilag for de som ikke driver jord/skog skal sorteres slik:

 •  Utgående fakturaer/avregninger
  – kopier av utgående fakturaer/avregninger etter fakturanummer
 •  Inngående fakturaer
  – inngående fakturaer uten giro sortert etter fakturadato
 •  Kontantbilag / kasseoppgjør
 •  Bank
  – Alle innbetalinger og utbetalinger etter dato
 •  Andre bilag
  – Kontrakter, avtaler, gjeldsbrev, poliser, brev

Før innlevering av bilag til regnskapskontoret er det viktig av man sjekker at alle bilagene finnes i permen. Det kan gjøres ved at man sjekker at det ikke finnes ”hull i fakturanummer” i utgående fakturaer. I tillegg bør man sjekke at alle inn- og utbetalinger fra bank jf kontoutskrift forefinnes. Som dokumentasjon på bankbelastninger kan benyttes girodel på faktura påført kontonummer og belastningsdato – eventuelt utskrift fra nettbank ved belastning dersom girodel mangler. Det er viktig at kontoutskrift for hver måned innleveres sammen med bilagene.

Dersom alle bilag settes rett inn i regnskapspermen for hver dag uten å benytte unødvendig mellomlagring er det enkelt å holde orden og det sikrer også enkel og riktig bokføring. Og ikke minst kan man unngå unødvendig kostnader til bokføringen.